24/09/2017

Brasilia (1624)

Este mapa encontra-se no Reys-boek van het rijcke Brasilien. rio de la Plata ende Magallanes, Dae in te sien is: De ghelegentheydt van hare Landen ende Steden haren handel ende wandel met de Vruchten ende Cruchtbaerheyt der selver: Alles met copere platen uytghebeelt. Als oock De leste reyse van den Heer van Doort, met het veroveren van de Baeye De todos los Santos, t’samen ghestelt door N. G. (ou, “Livro de viagem ao reino Brasileiro…”), […]
//]]>